Kde Budeme

 

14 – 16. 9. 2018                  Nové Mesto nad Váhom              Jarmok

21.9.2018                           Považská Bystrica                         Jarmok

22.9.2018                          Stupava                                           Jarmok

29.9.2018                          Myjava                                            Jarmok

 

X