Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

Náš e-shop www.naturbio.sk, firmy František Bobák-DYNAMIC, IČO: 34302549, so sídlom Závalie 8, 920 01 Hlohovec, zapísaná: Okresný úrad Trnava, Číslo živnostenského registra: 203-2325, (ďalej len „správca“) jasne a otvorene prehlasuje, ako zpracovávame  Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so zpracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujmu transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje zpracovávame a za akým účelom, na akú dlhu dobu, komu ich poskytujeme ďalej, aké máte práva a veľa ďalšieho.

 1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neopravnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednávate, obrátite sa na nás, alebo poskytnete hodnotenie nákupu nebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakupovať. Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. u registrácie, u zasielaní newsletteru, diskusie, recenzie a ďalšie, v rozsahu tam uvedenom.

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše údaje potrebujeme napríklad k následujúcim účelom:

 • Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo ich reklamácie
 • Zasielať aktuálne informácie o stave vašej objednávky prostredníctvom sms, email správy
 • Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru telefonickou alebo mailovou formou
 • Odpovedať na vaše dotazy a informovať vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať vám obchodné zdieľanie o aktuálnich akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať váš účet a kontrolovať  vašu  platobnú morálku
 • Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
 • Skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania a to najmä pre vyššie uvedené účely:
 • pri nákupe s registráciou i bez registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku,
 • pri hodnoteniu nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,
 • pri zasielaní obchodných zdelení bez uskutočneného nákupu, diskusie, kontaktného formulára, poradne, dotazov na produkty a pod. na dobu jedného roku,
 • alebo po zákonom stanovenú dobu (na dobu 10 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti).

Potom budú vaše osobní údaje zmazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením doby spracovávania.

 1. Budeme vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Aby boli platby kartou u nás co nejbezpečnejšie, všetky informácie sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje o platobnej karte nemôžu externé strany prečítať. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným platobným sprostredkovateľom, ktorý nám pomáha priamo vo vašej banke overiť, že karta je platná pre nákupy. Realizujeme to prostredníctvom našich služieb a zdielením informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené iba na území Europskej únie.

 1. Rozhodnite sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používane. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. V prípade, že sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásadách súborov cookies.

Udelený súhlas môžete odvolať taktiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na našej adrese: info@naturbio.sk  tel.č. +421 905 380  943.

 1. Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetových spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať  bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené doručovacím spoločnostiam, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softwérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 1. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne jedenkrát za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzené spracovanie (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ si myslíte, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu František Bobák-DYNAMIC, IČO: 34302549, Závalie 8, 920 01 Hlohovec, mail:  info@naturbio.sk  tel.č. +421 905 380 943.

 1. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, môžeme Vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.